من هم در حمایت از نسرین جون , رژیمم رو پایان می دم .

کلمات کلیدی :پایان اعتصاب غذا و پایان رژیم و نسرین ستوده
درباره
    قرارگاه حمزه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر
کلمات کلیدی مطالب