آقایان ! اینجا تنگه احد است !

آقایان مسئول ! رؤسای قوا ، وزار ،وکلا ، قضات ، و خلاصه خطابم همه مسئولانی است که امروز منصبی در این کشور دارند ، خواهشاً این مطلب را بخوانید شاید روزی برایم دعا کنید که گزندی بر دل و فکرتان زدم و عاقبت به خیر شدید ، شاید!

امروز تک تک ما و شما در هر سطح مسئولیتی که باشیم و در هرجای این نظام مقدس در حال انجام وظیفه باشیم ، باید بدانیم که مبادا فکری به غیر از حفظ نظام و مصلحتی بالاتر از نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذهن ما خطور کند و خدای ناکرده هوای نفس برما غلبه کند و وظیفه ذاتی و مسئولیت حساس و مهم خود را در پاسداری از حیثیت و شرفمان که همانا نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد ، به فراموشی بسپاریم .

امروز دشمن در چند قدمی شکست قرار دارد و به گواه مراکز تصمیم گیر کلان کشورهای بیگانه و از همه بالاتر وعده الهی ، نظام استکباری و تا بن دندان مسلح غرب در میان نظام مقدس جمهوری اسلامی این نظام برخواسته از توده های مستضعفین و رنج کشیدگان عالم ، به زانو درآمده و امید آن دارد از هر امید و رخنه ای برای ضربه زدن به پیکره جوان و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی بهره ببرد و تیغ تیز زهرآگین خود را بر آن وارد کند .

امروز صحنه نبرد ، صحنه نبرد بدر و خیبر است ، مبادا «احدی» دیگر تکرار شود و به بهانه غنیمت دل ، تنگه را رها کنید که بدانید این کار گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است و متخلف قطعاً باید منتظر عذاب الهی باشد .

امروز میان تفرقه و اتحاد یک هوای نفس فاصله است و به دمی می شود دنیا و آخرت خود را رقم زد . انتخاب باشما ، بهشت برین را بر زرق و برق دنیای امروزتان نفروشید که خسرانی بس ناگوارست .

/ 0 نظر / 15 بازدید