حمله سلطنت طلبان به شورای ربع پهلوی

شورای ملی ربع پهلوی که با هدف تجمیع گروه‌های مختلف اپوزیسیون تشکیل شده بود، اما نتوانست حتی سلطنت‌طلبان را در زیر این پرچم جمع کند. ربع پهلوی که چندی پیش با گرفتن کاسه گدایی در دست به دوره گردی در اروپا مشغول بود و تلاش می‌کرد تا از گروهک تروریستی منافقین و حلقه پاریس جریان فتنه برای جلب کمک‌های مالی اروپاییان عقب نیفتد.
عدم شفافیت، عدم اطلاع رسانی، مشخص نبودن اعضا و دیکتاتوری ربع پهلوی از مشکلات اصلی موجود در این شورا است که باعث شده سلطنت‌طلبان ورشکسته نیز لب به اعتراض و انتقاد از این شورا و ربع پهلوی بپردازند. رضا پیرزاده یکی از همراهان ربع پهلوی در دوره گردی اروپا طی صحبت‌هایی در جلسه‌ی پالتاک منتقدان و معترضان به شورا را  عوامل جمهوری اسلامی، خودخواه و مغرور معرفی کرده است.
پس از آن‌که کمیته موقت شورا که به پیشنهاد ربع پهلوی برای آماده سازی اقدامات مقدماتی نتیجه‌ای نداد و هیچ کس از سلطنت‌طلبان در این جلسات شرکت نکرد، پیرزاده پیشنهاد جدید را مطرح که یک سوپر کمیته تشکیل شود. اما حزب منحله مشروطه که از سینه‌چاکان ربع پهلوی هستند ضمن استقبال از پیشنهاد جدید این درخواست را مطرح کردند که باید 40 درصد از اعضای این سوپر کمیته را افراد حزب مشروطه تشکیل دهند.

رضا پهلوی و شورای ملی ایرانیان

اما افتضاح شورای ربع پهلوی به این‌جا ختم نمی‌شود و اخبار کمیته موقت که توسط «م.پ» بیان شده و در هفته گذشته بر روی سایت‌های اشتراک ویدئو چون یوتیوب و سایت صهیونیستی بالاترین قرار گرفته اما پس از یک روز فیلم اخبار شورا از یوتیوب حذف می‌شود.
ربع پهلوی برای جلوگیری از آبرو ریزی بیشتر طی فرمانی به پادوهای خود در حزب رستاخیز نوین به آن‌ها ماموریت داد تا با انتشار اطلاعیه‌ای از پیوستن این حزب به شورای ملی خبردادند.
لازم به ذکر است که چندی پیش تعدادی از گروهک‌های ضد انقلاب به دلیل وجود دیکتاتوری ربع پهلوی با انتشار بیانیه‌ای از این شورا انشعاب کردند.

/ 0 نظر / 24 بازدید