ضد انقلاب معتقد است که ... نفوذی بعدی نوری زاده است.

عد از پخش مستند مثلث از شبکه یک صدا و سیما ضد انقلاب معتقد است ممکن است بعد از محمود زمانی که به ایران برگشته نفر بعدی علیرضا نوری زاده ضد انقلاب فاسد باشد.

عکس در فیس بوک های ضد انقلاب منتشر شده است

صفحه فیس بوک شهرام همایون مدیر تلویزیون ضد انقلاب "کانال یک"

/ 0 نظر / 31 بازدید