جاسوسی رادیو فردا از کاربرانش

اخیرا رادیو فردا وی پی ان غیر قانونی را در اختیار کاربرانش قرار داده است تا از این طریق کاربران به محتوای ضد ایرانی این سایت فیلتر شده در ایران دسترستی داشته باشند.

 رادیو فردا اخیرا در راستای اهداف ضد ایرانی اش فیلتر شکنی را در اختیار کاربرانش قرار داده است که از این طریق کاربران را تحت کنترل قرار داده و درسایه غفلت و بی توجهی آنها کاربرانش را به یک جاسوس تبدیل کند.

این فیلترشکن که ساخته یک گروه کانادایی است و با اهداف ضد ایرانی ساخته و منتشر شده است به محض استفاده کاربر از آن و فعال سازی این فیلتر شکن، سیستم فرد استفاده کنند بدون اطلاع فرد در اختیار مدیران و سازمان های مورد نظر رادیو فردا قرار می گیرد و اطلاعات آنها به سرقت می رود .

یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز گفت: این وی پی ان غیر قانونی است و تا به حال کاربران زیادی را مورد حمله قرار داده است و گزارش های زیادی به وزارت اطلاعات مبنی بر سرقت اطلاعات توسط وی پی ان های غیر قانونی رسیده است .

این منبع آگاه در وزارت اطلاعات ادامه داد: کاربر استفاده کننده در حال استفاده از این وی پی ان که رادیو فردا ان را منتشر کرده است و در اختیار کاربرانش قرار داده به هیچ وجه متوجه سرقت اطلاعاتش نمی شود در برخی موارد حتی هک شدن وپکم افراد نیز گزارش  شده است و سوء استفاده های بسیار زیادی از اطلاعات این کاربران گزارش شده است.

این فیلتر شکن ضد ایرانی که با هدف جاسوسی از کاربران راه اندازی و منتشر شده است هدفی مشخص را دنبال می کند و ان هم این است که، کاربران رادیو فردا در فضای مجازی تحت کنترل قرار داده و با انها ارتباط گیری کند و در برهه های مختلف کاربر را به یک جاسوس تبدیل کند و اهداف ضد ایرانی خود را دنبال کند.

رادیو فردا که خیانت به ایران و ایرانی را در پرونده خود  داشته و دارد، در طول این 34 سال عمر انقلاب اسلامی ایران  اوضاع ایران را تا انجا که توانسته سیاه و جلوه ایران و ایرانی را نزد جهانیان تخریب کرده است حال با ارائه این فیلتر شکن قصد دارد کاربران خود را کنترل کرده و از انان در راستای اهداف پلید و ضد ایرانی اش استفاده نماید و کاربرانش را هم که ناخواسته به دام این ضد انقلاب ها می افتند به یک جاسوس بدل کند.

برخی گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که عده ای از کاربران ایرانی بوسیله ارتباط ایجاد شده از طریق استفاده از این فیلتر شکن بین رادیو فردا و کاربر، متاسفانه ارتباط هایی با این رسانه ضد انقلاب پیدا کرده اند ، و انها را رسما به خیانت به کشور و جاسوسی تشویق می کنند .

می طلبد که کاربران فضای مجازی توجه خود را بیش از پیش بالا ببرند که ناخواسته در دام این عناصر ضد انقلاب نی افتند  و اطلاعات انها به سرقت بیگانگان و دشمنان نیفتد.

/ 0 نظر / 25 بازدید