روضه های رسانه ضد انقلاب برای کروبی

جرس با انتشار این "خبر اختصاصی" نوشت: حاکمیت در حالی مدعی است که مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در حصر خانگی بسر می برد که وی در یک ساختمان اداری نگهداری می شود. این ساختمان فاقد امکانات اولیه یک آپارتمان مانند آشپزخانه است.

جرس در ادامه مدعی شد بدلیل وضعیت خاص این ساختمان کروبی ماههاست که از هواخوری و آفتاب نیز محروم است.

خبر یاد شده با اشاره به مستند پخش شده از صدا و سیما درباره رابط مهدی کروبی با ضد انقلاب خارج از کشور افزود: در این مستند فردی بنام محمود زمانی مدعی شد که رابط مهدی کروبی با ضد انقلاب خارج کشور بوده است.

انتشار "خبر اختصاصی" سایت ضد انقلاب جرس در حالی است که پیش از این برخی منابع خبری از استفاده دو تا سه نوبته کروبی از استخر در طول هفته خبر داده بودند.

گفتنی است علیرغم انتقاد جرس از مستند رسانه ملی که در آن از رابط شیخ اصلاحات با ضد انقلاب خارج نشین رونمایی شده بود، این سایت خبری وابسته به ضد انقلاب حاضر به افشای منبع خبری خود که "خبر اختصاصی" یاد شده از آخرین وضعیت کروبی را برای آن ارسال کرده، نشده است.
/ 0 نظر / 60 بازدید