اینترپل خاوری رابه اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب اعلام کرد

 پلیس بین المللی (اینترپل ) محمود خاوری مدیرعامل سابق وفراری بانک ملی را به اتهام "کلاهبرداری "جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد.،اخیرا وبه تازه گی عکس ونام محمودخاوری درسایت پلیس بین الملل با ذکر چهاربارکلمه کلاهبرداری;"fraud"منتشر شده است. بنا به قوانین اینترپل مقامات قضایی وپلیس تمامی کشورها موظف هستند به محض رویت متهم وی را دستگیر ودراختیار پلیس بین المللی قرار دهند.

اینترپل
/ 0 نظر / 17 بازدید