توهین بی شرمانه صدای آمریکا به ملت ایران

شبکه "صدای آمریکا" که سابقه ای طولانی در توهین به ملت ایران دارد این بار با دعوت از یکی از اعضای منافقین و از زبان او به ملت ایران توهین کرد.

در برنامه"افق" صدای آمریکا که به بررسی مسائل انقلاب و بازگشت امام خمینی(ره) اختصاص داشت، "حسن داعی الاسلام" از منافقین مشهور تصریح کرد: «[امام] خمینی وقتی که به ایران آمد اگر می خواست به شعارها و وعده هایی مثل رفاه و دموکراسی عمل کند، باید به طرف اقشار مترقی جامعه و روشنفکران می رفت و با آن ها متحد می شد!»

 وی با توهین به ملت ایران گفت: «[امام] خمینی در واقع نماینده و رهبر واپس گراترین بخش های جامعه ایران بود، کسانی که معلوم نیست به چند قرن قبل تعلق داشتند؛ اصلا به پایان قرن بیستم تعلق نداشتند.»

 گفتنی است حسن داعی الاسلام، از اعضا و طرفداران گروهک منافقین است که در حال حاضر نمایندگی این گروهک را در آمریکا بر عهده دارد.

این که وی با وجود جنایت های فراوان این گروهک، به خود اجازه می دهد با ژست دموکراسی و آزادی خواهی و حقوق بشر به مردم ایران فحاشی کند جای تعجب ندارد؛ اما این که شبکه ای با ادعای اطلاع رسانی و طرفداری از ملت ایران از اعضای گروهک منافقین به عنوان کارشناس استفاده می کند جای تأمل دارد.

در حالی که این عضو منافقین به مردم ایران توهین می کرد، مجری برنامه سکوت کرد و هیچ واکنشی نشان نداد.

/ 0 نظر / 12 بازدید